Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Teātra māja

DSCF3927_red

TELPU ĪRE TEĀTRA MĀJĀSkatīt šeit
.
TEĀTRA MĀJAS VĒSTURISKAIS APSKATS

Teātra māja 20. gadsimta trīsdesmitajos gados

Teātra māja 1939. gada vasarā

Vēl 19. gadsimtā tagadējā Vienības parka vietā bijuši rudzu un miežu tīrumi. Pilsētas galva Heinrihs Krūze šo zemes gabalu uz­dā­vināja pilsētai parka ie­rīkošanai. Limbažnieki čakli ķērušies pie darba un 1892. gada 18. jūnijā parks ticis atklāts. Mūsu gadsimta div­desmitajos un trīs­desmitajos gados parks bijis nožogots no visām četrām debess pusēm. Parka ziemeļu daļā bija sporta laukums, deju laukums, koka es­trāde, koka paviljons. Dienvidu daļā atradās bērnu spēļu laukums.
Apstādījumi pie kinoteātra "Parks"

Kinoteātris “Parks” sešdesmitajos gados

Parks ir piedzīvojis trīs paviljonus. Kad pirmie divi koka paviljoni no­dega, to vietā uzzcēla jaunu mūra ēku.
Pamatakmens likšanas svētkos piedalījās pilsētas galva R. Eglītis un valdes pārstāvji. Metāla kapsulā ievietoja protokolu, tās dienas „Jaunāko Ziņu“ numuru un no klātesošajiem savākto naudu („Jaunākās ziņas“ 1939. g. 30. jūnija numurs). Ēkas būvdarbi izmaksājuši 30 000 latus. Namu iesvētīja mācītājs Jānis Džindža, un nosauca to par „Vienības namu.“ 

Talcinieki pie Teātra mājas 1999.gadā

Ieguldījumu nama būvniecībā bija devuši: pilsētas valdes loceklis Mārtiņš Francis, Rīgas pilsētas arhitekts Voldemārs Zaķis (viņš arī namu projektēja), ģimnāzijas skolotājam un māksliniekam Pēter­sonam, galdnieku amatu meistaram P. Džindžem, krāsotājam Treimanim u.c. Pēc ēkas atklāšanas varēja no­skatīties Limbažu teātra brīv­dabas izrādi — Alunāna „Kas tie tādi, kas dziedāja“ (režija — Hermanis). Namā ierīkoja bufeti, kur pilsētas iedzīvotāji varēja izklaidēties.
Teātra māja 1999. gadā

Teātra māja 1999. gadā

Padomju laikā ēkā atradās kinoteātris „Parks“ ar 125 vietām.
Astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmitajos gados šajā ēkā bija Valsts auto inspekcija un Ceļu policija.
90-to gadu beigās, kad Ceļu policija pārcēlās uz jauno namu Cēsu ielā, vecā ēka tika piedāvāta mūsu teātrim. Pēc neliela pārdomu laika teātrinieki ķērās pie darba, lai ēku sakārtotu un piemērotu savām vajadzībām. Tika rīkotas vairākas talkas, iesaistīti daudzi cilvēki, līdz nams bija gatavs apdzīvošanai.
Teātra mājas atklāšana 1999.g.

Teātra mājas atklāšana 1999.gadā

Teātra mājas atklāšana notika 1999. gada 13. martā. Sākumā inventārs bija ļoti trūcīgs, nebija pat krēslu. Tādēļ katram viesim, kas ieradās uz TM atklāšanu, bija jāatnes vismaz viens krēsls.
Divos saimniekošanas gadu desmitos ir sarūpēta mūsdienīga gaismu tehnika, skaņu iekārta. Skatītāju ērtību dēļ teātrim ir transformējama grīda ar pakāpenisku pacēlumu līdz pēdējai rindai. Gadu gaitā sarūpētas daudzas citas mēģinājumiem un izrādēm nepieciešamās lietas.
Zāle ar podestiem aizmugures krēsliem

Zāle ar podestiem aizmugures krēsliem

Aktieru rīcībā ir komfotabla grimētava. Uz aizmugurē esošo noliktavas telpu ierīkota eja, kas noderējusi vairāku iestudējumu veidošanā. Bagātīgais dekorāciju klāsts papildināts ar daudzām universālām dekoracijām, kas, nedaudz pārveidojot, noderējušas vairākiem iestudējumiem.
Izremonēts un labiekārtots arī ēkas pagrabiņš, kas piemērots nelielām apspriedēm.
Teātra mājas skatuve piemērota galvenokārt kamerizrādēm vai iestudējumiem ar samērā nelielu aktieru skaitu.
Pagrabiņa lielā telpa

Teātra pagrabiņa lielā telpa

Te tapuši iestudējumi, kuru skaits iegājis piektajā desmitā. Vairāki no tiem, piemēram, “Atklātā jūrā”, “Somāļu asiņu trauks”, “Kalienskas sievietes”, “Pēc Magrita”, “Suns” piedalījušies starptautiskos projektos un festivālos, bet, savukārt, citi iestudējumi, piemēram, “Margarēta”, “Harolds un Moda”, “Zemes nodoklis”, “Sievietes, sievietes…”, “Bezkaunīgie veči”, “Dūdotāji” bija izvirzīti finālam skatē “Gada izrāde” un tika spēlēti Dailes teātrī. Trīs Teātra mājā tapušie iestudējumi piedalījās Dziesmu un Deju svētkos 2013. un 2018. gadā.
Festivālā "Spēsprieks 2019"

Festivālā “Spēsprieks 2019”


Katru otro gadu Teātra māja kļūst par vadības centru starptautiskajam amatierteātru festivālam “Spēlesprieks” – te notiek atbraukušo kolektīvu reģistrācija, izrādes, radošās darbnīcas, iepazīšanās vakari.
Pie Teātra mājas notikuši arī pilsētas nozīmes pasākumi – te tiek rīkotas ielas kafejnīcas Limbažu svētku laikā, notika Latvijas simtgades sagaidīsana.Šīs bildes vēl tiks izvērtētas – kuras no tām tiks atstātas vai neatstātas lapā, jo, papildinot tekstu, klāt nākušas vairākas citas bildes.

Pavasara talka Teātra mājā — 1

Pavasara talka Teātra mājā — 1

Pavasara talka Teātra mājā — 2

Pavasara talka Teātra mājā — 2

Pavasara talka Teātra mājā — 3

Pavasara talka Teātra mājā — 3

Teātra māja

Teātra māja 30-to gadu beigās

Teātra māja 1999. gadā

Teātra māja 1999. gadā — 1

Teātra māja

Teātra māja 30-to gadu beigās

Kinoteātris "Parks"

Kinoteātris “Parks” sešdesmitajos gados

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links