Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

9. Latvijas amatieru teātru salidojums

Salidojuma bukleta vāks

Salidojums notika Valkā 1999. gadā no 2. līdz 4. jūlijam. Salidojumā piedalījās 105 teātri no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un Somijas. Izrādes notika gan Valkā, gan Valgā – pavisam apmēram 50 iestudējumi. Programmā bija arī Dailes teātra mākslinieču uzvedums, dažādi koncerti un izstādes.
No toreizējā Limbažu rajona piedalījās trīs kolektīvi – Ausekļa Limbažu teātris, Pāles teātra kopa “Ducis” un Viļķenes kultūras nama teātris.
Limbažnieki parādīja divus savus iestudējumus – “Skopulis” un „Zagļi

Intas Kalniņas apsveikums bukletā


SALIDOJUMA NORISE:
Piektdien, 2. jūlijā

 • Svētbrīdis Valkas baznīcā teātru pārstāvjiem
 • Dailes teātra aktrišu apsveikums “Sirds rasa ceļā”
  • Izrādes Valkas muzejā un Kultūras namā

  • “Skopulis” – Ausekļa Limbažu teātris
 • Izstādes pilsētas kultūras iestādēs
 • Muzejā – teātra veterānu godināšana
 • Estrādē – salidojuma atklāšanas ceremonija
 • Dalībnieku saiets “No zemes līdz zvaigznēm”
 • Sestdien, 3. jūlijā

  • Izrādes Valkā un Valgā

  • “Zagļi – Ausekļa Limbažu teātris
 • Izstādes pilsētas kultūras iestādēs
 • Valkas bērnu popgrupas koncerts
 • Deju kopas “Aija” teatralizēts uzvedums
 • Valkas stīgu trio un vokālā kvarteta koncerts
 • Nakts karnevāls “Pasaulīgo prieku dārzs”
 • Svētdien, 4. jūlijā

 • Salidojuma noslēguma ceremonija
 • Izstādes pilsētas kultūras iestādēs
 • Pateicības dievkalpojums

 • Fotogalerijā neliels ieskats par to, kā limbažnieki izskatījās Valkas salidojumā

   Paldies Maritai Kuzminai un Ievai Rožlapai – šajā lapā izmantotas fotogrāfijas un buklets no viņu personiskajiem arhīviem.
 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links