Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

LATVIJAS PSR III TAUTAS TEĀTRU SALIDOJUMS

Salidojums notika Talsos 1974. gadā no 16. līdz 18. augustam
Tajā piedalījās 21 Tautas teātris, arī Ausekļa Limbažu Tautas teātris Arņa Līcīša vadībā.

Ausekļa Limbažu Tautas teātra aktieri svētku gājienā


NORISES PLĀNS
(Norakstīts no salidojuma dalībnieka IELŪGUMA)

Piektdien, 16. augustā

 • Līdz 19.00 Tautas teātru kolektīvu ierašanās Talsos un izvietošanās.
 • 19.30 Talsu kultūras namā – VEF Kultūras pils Tautas kolektīva “Rīgas pantomīma” izrāde “KURPE”
 • 22.00 Tautas teātru kolektīvu pulcēšanās pie Talsu kultūras nama.
 • 22.30 LĀPU GĀJIENS no Talsu kultūras nama uz Soda priedi. Gājiena noslēgumā Sauleskalna estrādē jauno Tautas teātru kolektīvu, režisoru un scenogrāfu SVINĪGAIS SOLĪJUMS.
 • Salidojuma dalībnieka karte

  Sestdien, 17. augustā

 • 7.00 Brokastis.
 • 8.30 Talsu kultūras namā – Tautas teātru pārstāvju sanāksme.
 • 9.00 Talsu kultūras namā – Salidojuma dalībnieku tikšanās ar teātra kritiķiem, profesionālo teātru aktieriem, režisoriem un scenogrāfiem. Tautas teātru scenogrāfu izstādes apskate.
 • Ielūguma fragments

 • 12.00 Pusdienas.
 • 15.00 Sauleskalna estrādē – VEF Kultūras pils Tautas teātra izrāde: A.Arbuzovs “ŠAJĀ MĪĻAJĀ, VECAJĀ MĀJĀ”
 • 19.00 Vakariņas
 • 22.30 Sauleskalna estrādē – Ā.Alunāna Jelgavas Tautas teātra izrāde: M. Materlinks “ZILAIS PUTNS”.
 • Svētdien, 18. augustā

 • 7.00 Brokastis.
 • 8.30 Talsu kultūras namā – Tautas teātru pārstāvju sanāksme.
 • 9.00 Talsu kultūras namā – Salidojuma dalībnieku pārrunas ar teātra kritiķiem, profesionālo teātru aktieriem, režisoriem un scenogrāfiem par salidojuma izrādēm.
 • 12.00 Pusdienas.
 • 14.00 Tautas teātru pulcēšanās gājienam pie Talsu visdusskolas.
 • 15.00 Salidojuma dalībnieku TEATRALIZĒTS GAJIENS no Talsu kultūras nama uz Sauleskalna estrādi
 • 16.00 Sauleskalna estrādē – Rēzeknes Tautas teātra izrāde-uzvedums “KĀZAS LATGALĒ”. Piedalās Tautas koris “Ezerzeme”, vokālais ansamblis un l/a “Uzvara” deju kolektīvs.
 • Foto no ALT arhīva. IELŪGUMS un dalībnieka karte no Veltas Zēģeles personiskā arhīva.

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links