Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Latvijas PSR Tautas Teātru 1. salidojums

Salidojums notika Smiltenē 1968. gadā no 2. līdz 4. augustam. Piedalījās 13 Tautas teātri.

Rūtas Poles (tagad Gerķes) atmiņas:

  Salidojumā piedalījās arī Limbažu TT aktieri. Tās bija vairākas brīnišķīgas dienas, kurās Tautas Teātri rādīja savas labākās izrādes.
  Pēdējā salidojuma dienā notika dalībnieku gājiens un svētku balle Jāņa parkā. Sajūtas bija tādas, itkā mēs būtu pārcēlušies citā laikmetā – parkā pretī nāca saimniekpaps ar savu saimi, princeses un prinči, gažādi augstmaņi, Minhauzens un Jakobīne, protams, arī mūsu laikmeta ļaudis.

  Tautas Teātru 1. salidojums. Daļa no Limbažu TT dalībniekiem.

  Noslēguma pasākumā katram teātrim bija jāsniedz priekšnesums. Nolēmām, ka mūsu kolektīvu pārstāvēs Mirdza Lapiņa. Sastādījām komisku, šim salidojumam atbilstošu tekstu, kuru lasot, Mirdziņa meistarīgi papildināja ar atbilstošiem trokšņiem – telegrāfa klakšķiem, dažādām bučām un tamlīdzīgi. Šis priekšnesums izpelnījās lielu piekrišanu.
  Salidojumā kā viesi piedalījās arī profesionālo teātru aktieri un režisori. Starp viņiem bija arī Valmieras drāmas teātra režisors Pēteris Lūcis, kurš bija ļoti sajūsmināts par mūsu Mirdziņas priekšnesumu. Kad pēc pusnakts devāmies mājup, viņš brauca kopā ar mums līdz Valmierai. Viņš mūs uzaicināja pie sevis uz kafiju. Lai gan bija vēla nakts, mēs, protams, neatteicāmies. Mākslinieka dzīvoklītis bija ļoti maziņš, gar sienām plaukti ar grāmatām. Jutāmies kā muzejā. Sēdējām uz grīdas klausījāmies Pētera Lūča pārdomas. Kad posāmies projām, viņš pie durvīm katram no mums paspieda roku.

Dalībnieka karte no Veltas Zēģeles arhīva, foto no Rūtas Gerķes arhīva

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links