Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

LPSR TAUTAS TEĀTRU 4. SALIDOJUMS

Salidojums notika Cēsīs 1978. gadā no 28. līdz 30. jūlijam.


Atvainojiet, bet diemžēl pagaidām nav izdevies sameklēt kaut vai vienu bildīti no šī salidojuma. Varbūt varat palīdzēt?


Salidojumā piedalījās 25 Tautas Teātri:

 • Alūksnes Tautas Teātris;
 • Bauskas muzikāli dramatiskais Tautas Teātris;
 • Eduarda Veidenbauma Cēsu Tautas Teātris;
 • Daugavpils pilsētas Tautas Teātris;
 • Daugavpils ķīmiķu Kultūras pils Tautas Teātris “Iskateļ”;
 • Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas Teātris;
 • Jēkabpils Tautas Teātris;
 • Kuldīgas Tautas Teātris;
 • Liepājas Tautas Teātris;
 • Ausekļa Limbažu Tautas Teātris;
 • Rūdolfa Blaumaņa Madonas Tautas Teātris;
 • Ogres Tautas Teātris;
 • Rēzeknes Tautas Teātris;
 • Rīgas Vagonu rūpnīcas miniatūru Tautas Teātris;
 • Rūpnīcas VEF Kultūras pils Tautas Teātris;
 • Rūpnīcas VEF Kultūras pils Tautas ansamblis “Rīgas pantomīma”;
 • A.S. Popova Rīgas radiorūpnīcas Tautas Teātris;
 • Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Dzeržinska kultūras nama Tautas Teātris “Eho”;
 • Lapa no salidojuma bukleta

 • Saldus Tautas Teātris;
 • Siguldas Tautas Teātris;
 • Smiltenes Tautas Teātris;
 • Strenču Tautas Teātris;
 • Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas Teātris;
 • Tautas teātris “Sprīdītis”;
 • Ventspils Tautas Teātris.

Pasākumu programma:

Piektdien, 28. jūlijā:

 • Kultūras namā – Eduarda Veidenbauma Cēsu TT izrāde “Tā tas varētu būt” (Andrejs Dripe);
 • Lāpu gājiens pa pilsētu – Ļeņina piemineklis, Oktobra parks;
 • Oktobra parka estrādē – teatralizēts uzvedums, jauno teātra dalībnieku un režisoru solījums.
 • Sestdien, 29. jūlijā:

 • Salidojuma atklāšana Oktobra parka estrādē;
 • Oktobra parka estrādē – Rēzeknes TT izrāde “Apburtais loks” (Andrejs Upīts);
 • Cēsu sporta skolā – VEF Kultūras pils TT izrāde “Atpūtas diena” (V. Katajevs)
 • Vecpiebalgas estrādē – Kuldīgas TT izrāde “Mērnieku laiki” (brāļi Kaudzītes);
 • Kultūras namā – Ādolfa Alunāna Jelgavas TT izrāde “Paši pūta, paši dega” (Pauls Putniņš)
 • Pansionātā “Cīrulīši” – Daugavpils TT izrāde “Vētra” (Bils Belocerkovskis);
 • Oktobra parka estrādē – VEF Kultūras pils Tautas kolektīva “Rīgas pantomīma” izrāde “Jautrais Olimps”.
 • Svētdien, 30. jūlijā:

 • Kultūras namā – Valmieras Viestura 3. vidusskolas TT “Sprīdītis” izrāde “Sūnu ciema zēni”(Andrejs Upīts);
 • Pansionātā “Cīrulīši” – Dzeržinska TT izrāde;
 • Dalībnieku teatralizēts gājiens uz Oktobra parku;
 • Oktobra parka estrādē – Tautas Teātru improvizācija – uzvedums “26×5”;
 • Salidojuma noslēgums.

 • Tajos laikos jebkurš pasākums notika stingrā partijas un padomju iestāžu uzraudzībā. Zemāk pievienotais saraksts to vēlreiz apliecina.

  Salidojuma orgkomiteja:

  Orgkomitejas priekšsēdētājs GUNĀRS VĪTOLS – Cēsu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks
  Priekšsdētāja vietniece RUTA KALNIŅA – LKP Cēsu rajona komitejas otrā sekretāre
  Priekšsēdētāja vietnieks ARVĪDS DONASS – E. Melngaiļa Tautas mākslas nama direktors
  Locekļi:
  ILMĀRS BĒRZIŅŠ – rajona kultūras nodaļas vadītājs
  VERNERS RUDZĪTIS – LKP Cēsu rajona komitejas propogandas un aģitācijas nodaļas vadītājs
  DZIDRA ĶEPĪTE – LKP Cēsu rajona komitejas instruktore
  KĀRLIS STOKMANIS – Cēsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs
  NORA MUIŽNIECE – E. Melngaiļa Tautas mākslas nama režisore – konsultante
  RASMA BĒRZIŅA – rajona kultūras nama direktore
  ASTRĪDA VEIKŠA – rajona kultūras nama metodiskā kabineta vadītāja
  TATJANA ŠVERSTE – Cēsu Tautas Teātra galvenā režisore
  RŪTA BRENGMANE – laikraksta “Padomju Druva” nodaļas vadītāja
  VIJA ĀBELE – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma direktore
  LĪGONIS BĒRZIŅŠ – komunālo uzņēmumu kombināta priekšnieks
  ARVĪDS TREIMANIS – Cēsu 1. vidusskolas skolotājs
  ANDRIS KUKS – Cēsu rajona tautas izglītības nodaļas filmotēkas vadītājs
  AIVARS AVENS – Vecpiebalgas ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs
  VALDIS SUHANOVS – Iekšlietu daļas vecākais inspektors
  VALDIS APINIS – rajona slimnīcas galvenais ārsts

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links