Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

LATVIJAS PSR II TAUTAS TEĀTRU SALIDOJUMS

Ielūguma vāciņš (rekonstrukcija)

Ielūguma vāciņš (rekonstrukcija)

Salidojums notika 1971. gadā no 30. jūlija līdz 1. augustam.
Notikuma vieta – Alūksne.
Katrs Tautas teātris ieradās ar sava novada izrakstītu jostu.

  SALIDOJUMA PROGRAMMA:
  Piektdiena, 30, jūlijs

 • M.Birze “Bišentropa balzams”, Ed.Veidenbauma Cēsu TT
 • Lāpu gājiens no kultūras nama uz Ļeņina pieminekli
 • Jauno Tautas teātru un režisoru svinīgais solījums
 • Sestdiena, 31.jūlijs

 • Salidojuma svinīgas atklāšana
 • Ā.Alunāns “Visi mani radi raud”, Ād.Alunāna Jelgavas TT
 • Salidojuma dalībnieku tikšanās ar teātru kritiķiem, profesionālo teātru aktieriem un režisoriem
 • Limbažu teātra dalībnieki svētku gājienā.
  Pirmajās rindā Dailonis Vanags un Gita Vilciņa (Vindele)

  Svētdiena, 1. augusts

 • J.Rainis “Pūt, vējiņi”, Alūksnes TT
 • Teatralizēts gājiens no kultūras nama uz Pils salu
 • Salidojuma noslēgums

Salidojumā piedalījās arī Limbažu Tautas teātra aktieri. Šis salidojums viņiem palicis atmiņā ar dramatisku atgadījumu, kad autobuss, kurā viņi sēdēja, atmuguriski ieripoja graviņā un atdūrās pret kokiem. Vajadzēja meklēt palīgspēkus, lai mūsu braucamo izvilktu līdzenā vietā…

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links