Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Ausekļa Limbažu Tautas teātra 10 gadu jubileja

Tautas teātra 10 darba gadu jubileja tika atzīmēta 1970.gada martā. To ievadīja jubilejas nedēļa, kuras laikā varēja noskatīties vairākas izrādes.

Jubilejas sarīkojumu programma:

 • 7. martā A. Delendika lugas “Izaicinājums dieviem” izrāde;
 • 10. martā E. Vulfa lugas “Svētki Skangalē” izrāde;
 • 12. martā T. Korušņika lugas “Mīl…nemīl…” (“Cirecenītis”) izrāde;
 • 13. martā K. Goldoni lugas “Divu kungu kalps” izrāde;
 • 14. martā V. Ketlinskas lugas “Lūdzu vārdu” (“Ja mani aizmirsti”) izrāde un kolektīva godināšana.
 • Taātra kolektīvs jubilejas sarīkojumā

  Teatra_emblema_veca2Šajā svētku reizē kolektīvam tika piešķirts godpilnais Ausekļa Teātra nosaukums.

  Par gaidāmajiem teātra svētkiem 7. martā rakstīja rajona laikraksts “Progress”.

   Piedāvājam fragmentus no šī raksta:

  Jubilejas nedēļu ievadot

  Ausekļa vārda piešķiršana teātrim.
  Režisors Dailonis Vanags

  Veicot jebkuru darbu, veidojas pats tā darītājs. Tautas teātrī dažādu profesiju ļaudis: pārdevējas, skolotājas, šoferi, inženieri un daudzi citi – ne jau visus amatus iespējams uzskaitīt – apgūst aktiera meistarību, mācās izprast teātra mākslas dziļāko būtību. Viena minūte, ko aktieris pavada uz skatuves, prasa desmitiem stundu mēģinājumu un meklējumu, jo katra loma liek atklāt it kā jaunu pasauli, liek iedziļināties un izpētīt citu cilvēku psiholoģiju un raksturu. Mūsu Tautas teātra režisors Dailonis Vanags spēj katram aktierim atrast šādu atslēgu.
  Atzīmējot Tautas teātra 10 gadu jubileju, gribas teikt, ka kolektīvs šai laikā krietni audzis. Kopš 1959. gada 11. decembra, kad Latvijas PSR Kultūras ministrija kolektīvam piešķīra Tautas teātra nosaukumu, režisors Dailonis Vanags izaudzinājis kuplu aktieru saimi, iestudētas daudzas lugas. Lielu atzinību guva V. Vīgantes “Palmas zaļo vienmēr”, M. Birzes “Visiem rozes dārzā ziedi”, A. Vilka “Apslēptie dārgumi”, V. Rozova “Mūžam dzīvie” un daudzas citas lugas. Mūsu režisors vienmēr meklē aktuālas, problemātiskas, domām bagātas lugas.
  Daudzi no mūsu aktieriem saņēmuši par savu veikumu apbalvojumus – Kultūras ministrijas nozīmītes “Pašdarbības teicamnieks” un Goda rakstus. Taču vislielāko gandarījumu 65 cilvēku lielajai Tautas teātra saimei dod apziņu, ka viņi nes tautā skaisto.
  G. Vilciņa, rajona kultūras nama mākslinieciskā vadītāja


  Teātra kolektīvs jubilejas sarīkojumā

  Laikraksts šai jubilejai pievērsa lielu uzmanību – tika publicētas intervijas ar režisoru un aktieriem, bija Rasmas Bičules saruna ar teātra ilggadīgo aktrisi Elzu Lēnmani, tika rakstīts arī par teātra padomes lomu kolektīva darbā. Savās pārdomās ar lasītājiem dalījās Dailonis Vanags, Inta Gūtmane, Rūta Pole (tagad Gerķe), Rita Brīvniece (tagad Krastiņa) un Vilhelms Miķelsons.
  Pēc jubilejas laikraksts publicēja rakstu un fotogrāfijas par svinībām.

  Foto no Rasmas Bičules personiskā arhīva

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links