Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Limbažu teātra vēsture

„Seši mazi bundzenieki“

„Seši mazi bundzenieki“

Ausekļa Limbažu teātris ir viens no vecākajiem Latvijā. Limbažu Saviesīgā biedrībā tika izveidota trupa, kas 1884. gada 16. decembrī parādīja divas mazas ludziņas, bet jau 1887. gada vasarā izrādīja A. Alunāna „Džonu Neilandu“. Tai laikā teātris iestudēja 2—3 iestudējumus gadā, notika brīvdabas izrādes, teatralizēti gājieni, kuros piedalījās ap simts dalībnieku. Teātra izrādes bija nozīmīgs notikums Limbažu un apkārtējo pagastu dzīvē. Teātrī darbojās profesionāli režisori — Kristaps Linde, Vilis Ābrams, Augusts Gulbis un teātra repertuārā bija R. Blaumaņa „Pazudušais dēls“, Aspazijas „Vaidetote“, Raiņa „Pūt vējiņi“, Nāgi „Ministru prezidents“, J. Akurātera „Viesturs“ un citas lugas.

„Indulis un Ārija“

„Indulis un Ārija“

Pirms kara lielu vērību režisori pievērsa latviešu dramaturgu lugām, gadā iestudējot četrus plašus uzvedumu. Tika rīkots daudz izrāžu apkārtnes pagastos — Umurgā, Vainižos , Augstrozē, Katvaros, Pociemā, Āsterē, Viļķenē, Liepupē, Tūjā, Duntē, Nabē, Vidrižos, Straupē, Pēterupē, Ainažos un Salacgrīvā. Teātris izbraucis pret ceļa un nepieciešamo izdevumu atlīdzību, līdz ar to sagādājot vienai otrai biedrībai diezgan prāvu atlikumu. Ar samērā bagāto dekorāciju un kostīmu krājumu teātris izpalīdzējis apkārtējām skolām un organizācijām. Lielu pretimnākšanu teātrim izrādījis Kultūras fonds, izsniedzot katru gadu pabalstu un Limbažu pilsētas pašvaldība, atsvabinot no izpriecas nodokļa. Pēc kara Limbažu teātrī Raiņa lugu „Ģirts Vilks“ iestudē aktieris Artūrs Fīlipsons.

Izbraukumā

Izbraukumā

Veiksmīgie iestudējumi un uzvaras tā laika skatēs 1959. gadā ierindo Limbažu teātri Tautas kolektīvu statusā, bet 1969. gadā teātri nosauca par Ausekļa Limbažu teātri.

Dailonis Vanags

Dailonis Vanags

Līdz 1982. gadam teātri vada režisors Dailonis Vanags, kurš par profesionāli izaudzis savā ansamblī. No tā laika iestudējumiem par veiksmīgiem var nosaukt V. Rozova „Mūžam dzīvie“, A. Vilka „Apslēptie dārgumi“, R. Blaumaņa „Pazudušais dēls“, L. Žuhovicka „Viss tavās rokās“, A. Kasonas „Trešais vārds“. Tās ir izrādes, kas patikušas gan publikai, gan kompetentām žūrijām. Tolaik teātrī strādāja scenogrāfs Uldis Pauzers un tērpu māksliniece Larisa Brauna.

Inta Kalniņa ar izrādi „Septiņas vecmeitas“

Inta Kalniņa ar izrādi „Septiņas vecmeitas“

Kopš 1984. gada pēc Maskavas Ščukina teātra institūta absolvēšanas Ausekļa Limbažu teātri vada režisore Inta Kalniņa. Laika gaitā izveidots spēcīgs aktieru ansamblis, kam pa spēkam gan klasika, gan latviešu dramaturģija, gan komēdijas, gan brīvdabas izrādes un kamerizrādes.

Teātris piedalās konkursos un skatēs un šobrīd ir viens no atzītākajiem amatieru teātriem Latvijā. Pie veiksmīgiem iestudējumiem jānosauc H. Gulbja „Aijā, žūžu ,bērns kā lācis“, P. Putniņa „Ar būdu uz baznīcu“, „Pasaulīt, tu ļaužu ēka“, L. Stumbres „Loto“ un „9 īsas lugas“, F. Dirrenmata „Spēlēsim Strindbergu“, S. Mrožeka „Atklātā jūrā“, M. Zālītes „Margarēta“ un „Zemes nodoklis“, A. Brigaderes „Lielais loms“.Teātris rīko izbraukuma izrādes un gadā sniedz ap 40 izrāžu dažādās pilsētās.

„Ciānkālijs ar pienu vai bez tā“

„Ciānkālijs ar pienu vai bez tā“

Kā profesionālais kritērijs Latvijas amatieru teātru darbam ir pasākums „Gada izrāde“. Tajā vienmēr labāko piecniekā ir limbažnieki. Kopš 1997. gada Ausekļa Limbažu teātris piedalās starptautiskos festivālos. Iestudējums „Play Strinberg“ veiksmīgi izrādīts Beļģijā, Igaunijā un Lietuvā, „Atklātā jūrā“ — Islandē, Dānijā, Lietuvā un Krievijā, kur guvis skatītāju atsaucību un kritiķu atzinīgu novērtējumu.

Ausekļa Limbažu teātris piedalījies vairākos starptautiskos projektos. Kā veiksmīgi var tikt minēti: dramaturģijas un iestudējumu apmaiņa ar Šveices partneriem, oriģināldramaturģijas apmaiņas projekts starp Dāniju, Latvija un Somiju, kurā partnerteātrus iepazīstinājām ar Ingas Ābeles lugu „Dzelzzāle“.
Savukārt, 2010. gadā iestudētā Tomasa Stoparda luga “Pēc Magrita” piedalījās Ziemeļeiropas amatierteātru (NEATA) festivālā Islandē, bet 2011. gada vasarā šis darbs tiks parādīts Vispasaules amatierteātru kongresa un festivāla dalībniekiem Norvēģijā

„Margarēta“

„Margarēta“

Limbažos teātris piedalās visos nozīmīgos pasākumos, kā arī pats reizi divos gados aicina festivālā „Spēlesprieks“ viesoties teātrus, kuri izrādēm piemēro dažādas vietas pilsētā — baznīcas, pilsdrupas, pagrabus un laukumus utt.

Ausekļa Limbažu teātris saviem spēkiem un ar sabiedrības un fondu atbalstu, bijušajā Vienības namā izveidoja Teātra māju. Tajā tiek veidoti kamerizrāžu iestudējumi, turp brauc viesi, un tur ir Ausekļa Limbažu teātra Mājas.

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links