Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Auseklieši sāk sezonu

Teātris nobeidz veco un reizē sāk jauno sezonu

Medus balle Ausekļa Limbažu teātrim jau ir sena tradīcija, kuru iesāka aktieris Arvīds Segliņš, jo aizrāvās ar biškopību. Rudenī, kad izsvieda medu, sarīkoja garšošanu, kas pamazām pārauga kopīgā darba izvērtēšanas pasākumā. Arvīdam medus ražas lielums un garša, teātrim sezonas paveiktais. Arvīds kopj bites aizsaules dravā, bet teātris iesākto turpina, vēl jo vairāk – ir pat trīs bitenieki. Ar režisori priekšgalā.
Šogad sezona beidzās vien augustā, jo ekspertiem tika atrādīti divi iestudējumi- „Pupas” un „Klusa nakts”, kuri, kaut skates rezultāti vēl nav zināmi, šķita labā mākslinieciskā līmenī.
Jūlijā skatītāju vērtējumam teātris nodeva divas izrādes –un „Omartija kundze” un bērniem „Strupastīša talcinieki”. Ja izrādi mazajiem skatītājiem bagātināja Ilonas Putniņas pašūtās lelles un Sandras Budevičas daudzveidīgie mūzikas instrumenti, tad iestudējuma „Omartija kundze” scenogrāfija Kristas Erdmanes radītajās projekcijās, radīja un pārsteidza ar mūsdienīgu skatījumu.
Teātra veiksmi veido katrs tā dalībnieks- ar lielu vai pavisam maziņu lomu, ar atbalstu iekārtošanā vai vainagus pinot,vai teātra karogu lietus laikā nesot.
Teātra ballē tomēr nosauca izcilniekus- Zelta medaļa- Ilonai Putniņai un Jānim Kukainim, sudrabs – Aldim Bērziņam un Kristai Erdmanei. Bronza –Jānim Roļskijam.
Sezona beigusies! Lai dzīvo jaunā sezona! Ar izrādēm ! Ar festivālu „Spēlesprieks”!
Lai pietiek spēka to maratonu izturēt!
……………….______________________………………Inta Kalniņa

Ģirta Vilciņa foto

Medus balle 2021

“Pupas” piedalās skatē.

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links