Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Tautas teātrī sveču mēnesī

1981. gada 19. decembris


11. decembrī – tikai trīs dienas pirms savas 22. dzimšanas dienas – svētku diena bija Ausekļa Limbažu Tautas teātrim. Par pilntiesīgiem ‘ausekliešiem’ kļuva astoņi jauni biedri. Īstenībā vārdu „jaunais” var lietot tikai nosacīti, jo ikviens, kurš vēlas kļūt par Tautas teātra aktieri, iztur pārbaudes laiku. Ne visi to spēj. Paliek tie, kuri nežēlo savu brīvo laiku mēģinājumiem un izbraukumiem, kas savas personiskās intereses nereti pakļauj kolektīva vajadzībām. Šoreiz tie ir Milda Antone, Jānis Laucenieks, Līga Gulbe, Tija Zaķe, Ilgvars Dakstiņš, Juris Grabovskis, Juris Atraškēvics un Mihails Belasiks.
Vai nav tiesa – pazīstami vārdi. Gandrīz visi no viņiem jau redzēti vairākās lomās, izņemot vienīgi M.Belasiku. Bet viņa – šofera un skatuves strādnieka – „loma” teātrī nebūt nav no mazākajām, bet slodze – nereti vēl ietilpīgāka. Kur gan teātris var nokļūt bez automašīnas?
Gadu gaitā ALTT izstrādājies īpašs jauno biedru uzņemšanas rituāls. Arī šoreiz nav citādāk.
Teātra „prezidents” Juris Žūriņš, režisore Inta Kalniņa un kultūras nama direktore Rita Balode svinīgi ieved jaunos kopā ar to kūmām – pieredzējušiem aktieriem, kuri turpmāk uzņemsies gādību par savu „krustbērnu” gaitām kolektīvā. Sveču gaismā pie teātra patrona Ausekļa portreta jaunie nodod svinīgo solījumu, saņem Tautas teātra dalībnieka nozīmītes, kūmu un pārējo biedru apsveikumus, rajona kultūras nodaļas vadītājas Zigrīdas Krimas novēlējumus. Bet kopējā velte jaunajiem – fragments no teātra aktieru un studistu sagatavotās A. Čaka dzejas kompozīcijas.
Pēc tam – kopēja vakarēšana, kā jau tas klājas Sveču mēnesī – tā izsenis tautā dēvē decembri. Nu vārds izdomai, asprātībai, humoram – katram jaunajam kopā ar kūmām ir jārāda , kas apgūts ilgajā un grūtajā pārbaudes laikā.

    D. KAUGURE
  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links