Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Jubilejas nedēļu ievadot

1970. gada 7. marts


Šeit ir fragmenti no laikrakstā publicētā raksta.

Veicot jebkuru darbu, veidojas pats tā darītājs. Tautas teātrī dažādu profesiju ļaudis: pārdevējas, skolotājas, šoferi, inženieri un daudzi citi – ne jau visus amatus iespējams uzskaitīt – apgūst aktiera meistarību, mācās izprast teātra mākslas dziļāko būtību. Viena minūte, ko aktieris pavada uz skatuves, prasa desmitiem stundu mēģinājumu un meklējumu, jo katra loma liek atklāt it kā jaunu pasauli, liek iedziļināties un izpētīt citu cilvēku psiholoģiju un raksturu. Mūsu Tautas teātra režisors Dailonis Vanags spēj katram aktierim atrast šādu atslēgu.
Atzīmējot Tautas teātra 10 gadu jubileju, gribas teikt, ka kolektīvs šai laikā krietni audzis. Kopš 1959. gada 11. decembra, kad Latvijas PSR Kultūras ministrija kolektīvam piešķīra Tautas teātra nosaukumu, režisors Dailonis Vanags izaudzinājis kuplu aktieru saimi, iestudētas daudzas lugas. Lielu atzinību guva V. Vīgantes “Palmas zaļo vienmēr”, M. Birzes “Visiem rozes dārzā ziedi”, A. Vilka “Apslēptie dārgumi”, V. Rozova “Mūžam dzīvie” un daudzas citas lugas. Mūsu režisors vienmēr meklē aktuālas, problemātiskas, domām bagātas lugas.
Daudzi no mūsu aktieriem saņēmuši par savu veikumu apbalvojumus – Kultūras ministrijas nozīmītes “Pašdarbības teicamnieks” un Goda rakstus. Taču vislielāko gandarījumu 65 cilvēku lielajai Tautas teātra saimei dod apziņu, ka viņi nes tautā skaisto.

    G. Vilciņa, rajona kultūras nama mākslinieciskā vadītāja
  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links