Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Venta Vīgante “Palmas zaļo vienmēr”

Valdis Biezais, Elza Lēnmane Foto no laikraksta Padomju zeme"

Valdis Biezais, Elza Lēnmane
Foto no laikraksta “Padomju zeme”

Pirmizrāde 1960. gada jūlijā.
Izrādi iestudēja Dailonis Vanags.
Pagaidām ir pieejams izrādes sižets, tēlu saraksts un teksts dziesmai “Silavas valsis”. Diemžēl, nav bijis iespējams noskaidrot visu lomu atveidotājus.

  Sižets:
  Kādā lauku skolā ierodas jauna direktore un viņai jāpieņem lēmums, vai izslēgt no skolas Valdi, kas izceļas ar ļoti sliktu uzvedību. Kaut arī skolas kolektīvs ir pret, viņa izlemj neizslēgt, jo tic, ka Valdis var mainīties… Viņa gatava arī meklēt cēloni, kāpēc Valdis ir tāds.
  Personas:

 • Anda Kalēja, Silavas vidusskolas direktore – E. Lēnmane
 • Pēteris Sīlis, mācību pārzinis
 • Kristaps Vēriņš, skolotājs, 11. klases audzinātājs – A. Kreijers
 • Alberts Vilnis, skolotājs – Mežgailis
 • Hilda Kāpa, skolotāja – Strautiņa vai V. Āze
 • Valdis Vētra, 11. klases skolēns – V. Biezais
 • Uldis Ābele, 11. klases skolēns
 • Osvalds Bērzājs, 11. klases skolēns – V. Miķelsons
 • Andris Upmanis, 11. klases skolēns
 • Jānis Alksnis, 11. klases skolēns
 • Sandra Kalēja, 11. klases skolniece – D. Āboltiņa
 • Vita Zveja, 11. klases skolniece
 • Zigita Ulme, 11. klases skolniece – Kaugare vai Bertmane
 • Inta Zariņa, 11. klases skolniece

Silavas valsis

Silti vēji priežu silus glāsta,
Bites saldos ziedos rāmi san,
Upe ko mums, šalcot klusi stāsta,
Neaizmirst nekad to tev un man.

Neaizmirst nekad to rudens dienu,
Bikli soļi skolai pretī nes,
Un starp simtām tikai tevi vienu
Pirmo reizi tevi ieraudzīju es.


Ko man šovakar tev vairāk sacīt,
Sirds kad tā kā medus bite san?
Manās acis izlasīt tu vari,
Kopā dzīvē jāiet tev un man.

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links