Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Tija Banga “Septiņas vecmeitas”

Priekšā - V.Briede, A.Martinsone, M.Liepiņa-Liepa, J.Škila. Aizmugurē - V.Bebriša, Z.Gulbe, L.Amoliņa, M.Kuzmina, R.Kupena

Priekšā – V.Briede, A.Martinsone, M.Liepiņa-Liepa, J.Škila. Aizmugurē – V.Bebriša, Z.Gulbe, L.Amoliņa, M.Kuzmina, R.Kupena

Pirmizrāde 1999. gada 11. decembrī
Nospēlētas 5 izrādes.

Komēdija 3 cēlienos

  Darbojas:

 • SausiņaMarita Kuzmina
 • LielauseZigrīda Gulbe
 • MīkstiņaAnna Martinsone
 • DundureRasma Kupena
 • Anna LaimiņaValda Briede
 • Renāte – Mārīte Liepiņa Liepa
 • JeteLīga Amoliņa
 • Grietiņa LaimiņaVija Bebriša
 • Pūpēdis – Jānis Škila
 • Foto no Annas Martinsones un Maritas Kuzminas personiskajiem arhīviem.

  No kreisās - A.Martinsone, Z.Gulbe, R.Kupena, M.Kuzmina

  No kreisās - A.Martinsone, M.Kuzmina, J.Škila, Z.Gulbe, R.Kupena

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links