Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Rūdolfs Blaumanis “Pazudušais dēls”

Antonija Epermane un Augusts Upītis


Drāma 5 cēlienos
Izrāde iestudēta 1963. gadā

 • Režisors – Dailonis Vanags
 • Dekorators – Z. Belēvics
 • Izrādes vadītāja – V.Glāzere

Režisora Dailoņa Vanaga priekšvārds izrādes programmiņā:

“Dziļu domu un jūtu bagāta ir R. Blaumaņa dramaturģija. Un ļoti daudz lielā dramaturga risinātajām problēmām mēs vienaldzīgi nevaram paiet garām arī šodien. Tādu mēs saskatām arī viņa lugā “Pazudušais dēls”. Soli pa solim arvien dramatiskāk atklājas kļūmīgās, nepareizās audzināšanas sekas Roplaiņu ģimenē. Aklā, visu pieļāvīgās mātes mīlestība nav vis nogludinājusi, bet gan sagandējusi dēla cilvēciskās veidošanās gaitu. Par vēlu māte savu lolojumu ierauga īstajā gaismā tad, kad citi spēki to viņai jau ir atņēmuši.
Iestudējot šo izrādi, mūsu nodoms bija aicināt skatītāju būt nomodā par jaunatnes dzīves ceļa sākumu. Izrāde veltīta 100. gadadienai, kas pagājusi kopš R. Blaumaņa dzimšanas.”

  Izrādē darbojās:

 • Krustiņš – E. Goževics
 • Roplainis – H. Muste vai A. Kreijers
 • Roplainiete – Z. Vāciete vai K. Zvaigzne
 • IlzeG. Vilciņa (Vindele)
 • MikusN. Graumanis
 • Mikus tēvs – J. Glāzers
 • Gusts – L. Mangulis
 • Andžs – J. Āzis
 • Līziņa – B. Plūme
 • Aža E. Lēnmane vai V. Āze
 • MatildeA. Epermane
 • Iņķis – A. Upītis
 • Pūlīšu PaulsG. Klāmanis
 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links