Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Jēkabs Janševskis “Precību viesulis”

Izrādes dalībnieki kopā ar režisoru Dailoni Vanagu (pirmajā rindā pirmais no labās) un scenogrāfu Aivaru Romanovski (aizmugurē pirmais no labās)

  Pirmizrāde 1979. gada 23. jūnijā Limbažos, Jaunatnes parka estrādē
  Nospēlētas 29 izrādes.
  Apvidus komēdija ar dziedāšanu un dancošanu 4 cēlienos
 • Režisors – Dailonis Vanags
 • Režisore-inscinētāja – Inta Kalniņa
 • Scenogrāfs – Aivars Romanovskis
 • Koncertmeistare – Bitīte Baune
 • Dejas iestudējusi – ĪrisaGaile

….tas briniskigais vardines – precesanas… saka viens no lugas varoņiem – zirgu mijējs Iršis, kurš ar šī vārdiņa palīdzību tiek pie kārotā sviesta pikuča, atmaidzinādams Druvnieku Ķērstas sirdi ar izdomātu ziņu par pagasta bagātākā saimnieka Silenieka simpātijām pret Ķērstas māsu Madaļu. Pats to neapjauzdams, viņš izlaiž ne ar ko nesalīdzināmo precību viesuli, kas ierauj sevī un nes pa gaisu gan precību kārās saimniekmeitas un viņu mātes, gan kalpu sievas un vaļinieces, gan pagasta tenku vāceles.
Ausekļa Limbažu Tautas teātris šo iestudējumu dāvina skatītājiem galvenokārt kā vasaras velti – atpūtai pēc sasprindzināta darba cēliena.
Režisors Dailonis Vanags

Darbojas:

 • Biezuma Bozumene, kalpu sieva – Rasma Kupena
 • Kramadika, viņas pusaugu skuķe – Skaidrīte Kazakēviča vai Inguna Kupena
 • Iršis, zirgu mītnieks – Juris Žūriņš
 • Viļums, kalps – Juris Miķelsons vai Jānis Zaķis
 • Ķērsta, viņa sieva – Īrisa Daiņa vai Daina Melnūdre
 • Pēterene, vaļiniece – Milda Antone vai Zigrīda Gulbe
 • Tevine, vaļiniece – Mirdza Lapiņa
 • Silenieks, saimnieks, tiesas priekšsēdētājs – Vilnis Gulbis vai Jānis Pavlovičs
 • Sileniece, viņa māte – Zigrīda Gulbe vai Zigrīda Krima
 • Vecais Silenieks, viņa tēvs – Arvīds Kupens vai Augusts Dīriķis
 • Tija, vaļiniece ‘Sileniekos’ – Vilma Āze vai Elza Lēnmane
 • Maiga, gājēja ‘Sileniekos’ – Līga Gulbe
 • Anna, gājēja ‘Sileniekos’ – Anita Zvīgule
 • Jānis, gājējs ‘Sileniekos’ – Pēteris Kaugars
 • Mārtiņš, gājējs ‘Sileniekos’ – Vladimirs Kuzmins
 • Madaļa, saimniekmeita – Anna Martinsone
 • Elza, saimniekmeita – Marita Kuzmina
 • Cieba, saimniekmeita – Inguna Kupena vai Skaidrīte Kazakēviča
 • Ķenavene, Ciebas māte – Skaidrīte Sproģe
 • Lilija – Ina Kreiere vai Aina Mihasenoka (tagad Mauriņa)
 • Nora, bārdāma – Zaiga Skujiņa
 • Nuža, bārdāma – Gunta Ozoliņa
 • Bāra saimnieceValda Briede
 • Grāfs – Alfreds Zaļupe
 • Pirmais jūrnieks – Aivars Odriņš
 • Otrais jūrnieks – Pēteris Hmeļņickis

 • Foto no ALT, Annas Martinsones, Maritas Kuzminas un Jāņa Kukaiņa arhīviem.

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links