Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Pauls Putniņš “Pasaulīt, tu ļaužu ēka”

Šīs lapas beigās ir izrādes vidoieraksts.


Jānis Kukainis un Nikolajs Graumanis


Pirmizrāde 1989. gada 15. decembrī
Nospēlētas 17 izrādes

Ironisks skats uz mūsdienām 6 ainās.

  Darbojas:

 • Agate, šo māju mantiniece – Īrisa Daiņa
 • Regīna Tamane (guļ uz ratiem)

 • Monvīds, itkā šo māju iegātnis – Jānis Paucītis
 • Antons, turētājs, cēlājs un gājējs – Arvīds Kupens
 • Zanīte, viņa meita – Inta Jēkabsone vai Kristīne Ludiņa
 • Zintis, viņa dēls – Andris Vērdiņš
 • Harijs, atbildīgs ražošanas darbinieks – Kārlis Puisītis
 • Terēze, viņa sieva, izglītības darbiniece – Dzidra Grīnberga
 • Pēteris Bebrišs un Regīna Tamane

 • Gastons, viņu dēls – Pēteris Bebrišs
 • Tūne, klaiņotāja, bet vispār mērķtiecīgi darbīga sieva – Anna Martinsone
 • Aelita, viņas meita – Regīna Tamane
 • Vilhelms, izturēts dzērājs ar stāžu – Jānis Kukainis
 • Veriņa, viņa sieva – Skaidrīte Sproģe
 • Tantīte, čakla, mīlīga, nesavtīga sieviņa – Elza Lēnmane
 • Pēc izrādes mēģinājuma – Rasma Kupena (stāv), Arvīds Kupens, Andris Vērdiņš, Īrisa Daiņa, Pēteris Bebrišs (stāv), Dzintra Grīnberga, Kārlis Puisītis, Regīna Tamane

 • Jūlīte, viņas māsa – Zigrīda Gulbe
 • Helēna, pacietīga ogotāja un kaismīga piena dzērāja – Mirdza Lapiņa
 • Kalniņš, akurāts docents – Nikolajs Graumanis
 • Dāboliene, gruntīga lauku sieva – Rasma Kupena
  • Foto no Jāņa Kukaiņa un Regīnas Tamanes personiskajiem arhīviem

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links