Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

N.Virta un O.Černohs “Operācija “Čehu mežs””

Ruta Pole (Gerķe) un Uldis Kalniņš

Ruta Pole (Gerķe) un Uldis Kalniņš

Luga 4 cēlienos ar prologu
Izrāde iestudēta 1964. gadā

 • Režisors – Dailonis Vanags
 • Dekorators – Aivars Martinsons
 • Izrādes vadītāja – V. Glāzere

Režisora Dailoņa Vanaga priekšvārds izrādes programmiņā (saīsināts):

“Nakts klusumu klusumu Čehoslovākijas pierobežas ciematā pāršķeļ šāviens. Pēc brīža krodziņā ienes kāda cilvēka līķi. Kas viņš? Kādēļ nogalināts? Kas ir slepkava? Tās ir mīklas, kas jārisina pretizlūkošanas darbiniekiem.
Pamazām majors Novaks atšķetina samudžināto pretrunu kamolu, kamēr nonāk līdz patiesībai.
Luga “Operācija “Čehu mežs”” pēc sava sižeta pieskaitāma pie piedzīvojumu lugām, kas ir samērā reta parādība mūsu dramaturģijā. Veiksmīgi savītā intriga skatītājus atstāj neziņā līdz pašām izrādes beigām.
Darbības centrā izvirzīta trīs savstarpēji naidīgu spēku sadursme – ārzemju izlūkdienesta, čehu pretizlūkošnas dienesta un bijušā hitleriešu spiega, aģenta RT-52 sasprindzinātās savstarpējā cīņa. Varoņu galvenie ieroči ir drosme,apķērība, viltība, izlikšanās prasme.
Lugā ievīti vairāki liriski momenti, kas līdzsvaro dramatisko sarežģījumu gaitu un ļauj vispusīgāk iepazīt čehu cilvēku dzīvi, parašas, domas, jūtas. Bet par to lai pastāsta pati luga un tās varoņi.”

  Izrādē darbojās:

 • Anna Jandova, lauksaimniecības kooperatīva pr-tāja – R. Sniega vai L. Studente
 • Františeks Liška, grāmatvedis – J. Glāzers
 • Božena, viņa audžumeita – R. Pole
 • Karels, viņu dēls – N. Graumanis
 • Vaclavs Valušs, brigadieris – H. Muste
 • Petrs Mračeks, agronoms – U. Kalniņš vai P. Kaugars
 • Jans Uļega, ciema pad. pr-tājs un ciema restorāna vadītājs – A. Kupens vai J. Āzis
 • Marija, viņa māte – M. Kaugare vai V. Āze
 • Nadja, Jana līgava – D. Vanka vai R. Kupena
 • Franta, lopkopis – G. Klāmanis vai A. Magone
 • Cilvēks civilā, majors – A. Students
 • Staršina – H. Karnītis
 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links