Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Juhans Smūls “Lea”

Juhans Smūls

Juhans Smūls

Izrāde iestudēta 1966. gadā.

L o m a s :

  • Marija Viresa, atraitne – Elza Lēnmane vai Velta Birka
  • Lea, Marijas meita – Rūta Pole vai Gita Vilciņa
  • Esho Trahters, saimniekdēls – Aivars Martinsons
  • Endels Aers, pagasta aktīvists – Jānis Birka
  • 1. ticības māsaMirdza Lapiņa
  • 2. ticības māsaRasma Kupena
  • Ticības brālis Arvīds Kupens vai Gotfrīds Klāmanis

  • Šeit pievienota fotogalerija no Ausekļa Limbažu teātra, Annas Martinsones un Kupenu ģimenes arhīviem.

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links