Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Eino Alts “Marta”

Informācija par šo iestudējumu sagatavota, izmantojot recenziju laikrakstā – Lasīt šeit


Pirmizrāde 1972. gada maijā

  • Režisors – Dailonis Vanags
  • Scenogrāfs – Aivars Romanovskis
  • Izrādē darbojās:

  • Marta, skolotāja – Rūta Gerķe
  • Sieviete pelēkā – Aira Paegle
  • Pēteris, Martas vīrs – Dailonis Vanags
  • Pauls, Pētera brālis – Guntis Vilcāns
  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links