Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Anna Brodele “Upesciema pavasaris”

Par šā iestudējuma “piederību” īstas skaidrības nav. Ludziņu itkā iestudējis Limbažu slimnīcas dramatiskais pulciņš, bet tajā darbojās arī Limbažu kultūras nama dramatiskā pulciņa aktieri un izrādes arī notika kultūras namā.

Z.Vāciete, A.Zommere, P.Krūmiņa, J.Krūmiņš, J.Neļķe

Z.Vāciete, A.Zommere, P.Krūmiņa, J.Krūmiņš, J.Neļķe

No preses var uzzināt, ka pirmizrāde varētu būt notikusi 1948. gada 8. novembrī par godu Lielās Oktobra Sociālistiskās revolucijas gadadienai.

Iestudējumā darbojās:

  • Salumu Līze – Z. Vāciete
  • Brigadiere – A. Zommere
  • Klaudziņu Mare – P. Krūmiņa
  • Klaudziņš – J. Krūmiņš
  • Lazda – J. Neļķe
  • Par pārējam lomām un to atveidotājiem ziņu nav.
    Foto no laikraksta “Padomju zeme” Nr.137 (147).

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links