Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Andrejs Upītis “Ziņģu Ješkas uzvara”

Pirmizrāde 1947. gada decenbrī
Režisors – nav zināms

Izrādē darbojās:

  • Ziņģu Ješka, aizsargs – J. Glāzers
  • Lonija, bārdāma – ? ? ?
  • Jakstiņš, slaists – H. Muste
  • Ludmilla, saimniekmeita – ? ? ?
  • Volfs, barons – A. Kreijers
  • Salmiņiene – P. Krūmiņa
  • Klūga, saimnieks – J. Krūmiņš
  • Šis nepilnīgais lomu un aktieru saraksts aizgūts no laikraksta “Padomju zeme” – Lasīt šeit

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links