Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Festivāla 2017 dokumenti

 • Festivāla dokumenti:
  • Festivāla nolikums – DOC, PDF
  • Pieteikuma veidlapa – DOC, PDF

 • Iespējamās spēles vietas

 • Pārējā informācija:

  • Festivāla pirmajās dienās savus iestudējumus izrādīs Limbažu novada amatierteātri.

  • Festivāla laikā plānota izstāde par brīvdabas izrāžu iestudējumu vēsturi.

 • Documents of Festival
  • Directives of the Festival – DOC, PDF
  • Application Form – DOC, PDF

 • Possible performances places

 • Other Information:

  • During the first days of Festival the Theathers of Limbazi Distric will show their Plays.

  • It is planned exhibition about history of open-air performances.

 • Dokumente des Festivals
  • Satzung des Festivals (in Englisch) – DOC, PDF
  • Antragsformular (in Englisch) – DOC, PDF
 • Die Räume und Plätze fūr Aufführungen (in Englisch)
 • Weitere informationen:
  • Während der ersten Tage des Festivals werden die Theater vom Bezirk Limbazi ihre Spiele zeigen.

  • Während des Festivals ist eine Ausstellung über die Geschichte der Open-Air-Aufführungen geplant.
 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links