Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Aicinājums

Zemāk tekstā informācija vairs nav aktuāla, jo problēmas nokārtošanai, iespējams, būs cits risinājums


0_Sisenis_01
Nodibinājums “LIMBAŽU FONDS” rosina ar cieņpilnu attieksmi sakārtot Rutas un Ulda Siseņu atdusas vietu. Pašlaik tā nav pieklājīgā izskatā. Ar fonda līdzekļiem vien nepietiek, tādēl ir aicinājums ziedot nelielu artavu šim cēlajam darbiņam.
0_Sisenis_02

  • Uldis Sisenis, būdams Limbažu rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs, rūpējās par kultūras dzīvi – viņa vadībā notika neskaitāmi pasākumi un svētki. Viņš bija Ausekļa Limbažu Teātra krusttēvs.
  • Ruta Sisene ilgus gadus bija Limbažu Pionieru nama (tagad Bērnu un jauniešu centrs) direktore. Viņa gādāja, lai šā nama pulciņos daudzi bērni un jaunieši pilnveidotu savas prasmes dejas, vokālajā, teātra un citās mākslās, kas daudziem no viņiem noder turpmākajā dzīvē.
  • Precīzāka informācija par individuālo ziedojumu nodošanu šeit būs mazliet vēlāk.

    Nav komentāru rakstam “Aicinājums

    Ierakstiet komentāru!

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links