Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Miervaldis Birze “Visiem rozes dārzā ziedi”

"Visiem rozes dārzā ziedi". Zelma Vāciete, Milda Kaugure un Jānis Glāzers

Izrāde iestudēta 1962. gadā.

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links

  • Register  |  Login