Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Pauls Putniņš “Pasaulīt, tu ļaužu ēka”

"Pasaulīt, tu ļaužu ēka" Jānis Kukainis un Nikolajs Graumanis


Pirmizrāde 1989. gada 15. decembrī
Nospēlētas 17 izrādes

Ironisks skats uz mūsdienām 6 ainās.

  Darbojas:

 • Agate, šo māju mantiniece – Īrisa Daiņa
 • “Pasaulīt, …”. Regīna Tamane (guļ uz ratiem)

 • Monvīds, itkā šo māju iegātnis – Jānis Paucītis
 • Antons, turētājs, cēlājs un gājējs – Arvīds Kupens
 • Zanīte, viņa meita – Inta Jēkabsone vai Kristīne Ludiņa
 • Zintis, viņa dēls – Andris Vērdiņš
 • Harijs, atbildīgs ražošanas darbinieks – Kārlis Puisītis
 • Terēze, viņa sieva, izglītības darbiniece – Dzidra Grīnberga
 • “Pasaulīt …”. Pēteris Bebrišs un Regīna Tamane

 • Gastons, viņu dēls – Pēteris Bebrišs
 • Tūne, klaiņotāja, bet vispār mērķtiecīgi darbīga sieva – Anna Martinsone
 • Aelita, viņas meita – Regīna Tamane
 • Vilhelms, izturēts dzērājs ar stāžu – Jānis Kukainis
 • Veriņa, viņa sieva – Skaidrīte Sproģe
 • Tantīte, čakla, mīlīga, nesavtīga sieviņa – Elza Lēnmane
 • Pēc izrādes mēģinājuma – Rasma Kupena (stāv), Arvīds Kupens, Andris Vērdiņš, Īrisa Daiņa, Pēteris Bebrišs (stāv), Dzintra Grīnberga, Kārlis Puisītis, Regīna Tamane

 • Jūlīte, viņas māsa – Zigrīda Gulbe
 • Helēna, pacietīga ogotāja un kaismīga piena dzērāja – Mirdza Lapiņa
 • Kalniņš, akurāts docents – Nikolajs Graumanis
 • Dāboliene, gruntīga lauku sieva – Rasma Kupena
  • Foto no Jāņa Kukaiņa un Regīnas Tamanes personiskajiem arhīviem

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links

 • Register  |  Login