Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Elīna Zālīte “Bīstamais vecums”

Ir ziņas, ka izrāde spēlēta 1937. gadā.
Pagaidām nav ziņu par režisoru un aktieriem. Iespējams, ka režisors ir bijis Alfrēds Kreijers.
Tādēļ varam piedāvāt apskatīt tikai divas fotogrāfijas no šīs izrādes.

"Bīstamais vecums". 1. rindā no labās: Pēteris Polis, Elza Bērziņa, Tamāra Bebre, Zelma Vāciete; 2.rindā no labās: Leopards Mangulsons, 4. no labās Alfrēds Kreijers.


"Bīstamais vecums". Elza Bērziņa un Pēteris Polis

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links

  • Register  |  Login