Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Arturs Vilks “Apslēptie dārgumi”

Pirmizrāde 1961. gada 1. maijā.

"Apslēptie dārgumi". Sēž - režisors Dailonis Vanags; 1. rindā - Vilma Āze, Rita Jekale, Gunta Bošvehtere, Aloizs Logins; 2.rindā - Jānis Glāzers, Antonija Epermane, ???, Vilhelms Miķelsons


Foto no ALT arhīva

  • Rakstu sadaļas

  • Saites | Links

  • Register  |  Login