Ausekļa Limbažu teātris — Nejauša dekoratīva bilde

Skaidrīte Sproģe

Lomas:

Skaidrīte Sproģe (vidū) Ausekļa vakarā 70-to gadu beigās

 • Adina izrādē “Mīlestības vēstules
 • Tatjana izrādē “Uzmanīgi, lapkritis
 • Lida izrādē “Nejaušība
 • Samiņa izrādē “Pusmiljons vecajā naudā
 • Ida izrādē “Ūdensroze
 • Vecāmamma izrādē “Kaķi maisā
 • Ķenavene izrādē “Precību viesulis
 • Annamarī vai Flora izrādē “Kā dalīt zelta dievieti?
 • Apolonija izrādē „Es pazinu tēva sētu
 • Kristīne izrādē “Kā Garpēteros vēsturi taisīja
 • Māte izrādē “Atraitnes
 • Veriņa izrādē “Pasaulīt, tu ļaužu ēka
 • Pārējās Skaidrītes lomas tiks noskaidrotas

 • Rakstu sadaļas

 • Saites | Links

 • Register  |  Login